• 3766 Alton Pkwy, Irvine CA 92618 USA
  • +(00) 123 456 789
  • Mon-Sat:  8:00am-6:30pm   Sun:  Closed

NU CARE–LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang berdiri pada tahun 2004. Sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di dunia filantropi, NU CARE-LAZISNU berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan-kemandirian umat; mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). UPZIS NU CARE LAZISNU Kota Semarang beralamat di Jl. Puspogiwang 1 No. 47 Kota Semarang.

Pilar NU CARE LAZISNU

Kami Memfokuskan dalam 4 Pilar Program

Ekonomi
February 15, 2018
Read More
Pendidikan
February 15, 2018
Read More
Kesehatan
February 15, 2018
Read More
Kebencanaan
February 15, 2018
Read More